ELM327 interface

In de categorie ELM327 interface, vind je een overzicht van alle ELM327 interfaces die je bij ons kunt kopen. We hebben ze ook verder onderverdeeld in ELM327 interface voor Multiecuscan en AlfaOBD enerzijds en ELM327 interface FORSCan anderzijds.

Elk van de ELM327 kan de “basisdingen” uitvoeren, alleen voor de genoemde groepen software zijn extra eisen aan de interface.